• Die ekoteks in die klaskamer 

      Loubser, Henriëtte (LitNet, 2019-12-09)
      Omgewingsopvoeding (OO) behoort ’n belangrike deel van die totale opvoeding van ’n kind te vorm. Binne die klaskamerkonteks bied dit geleentheid vir die ontwikkeling van ’n bewuswees van sy/haar natuurlike omgewing, van ...