• Logistieke beplanning met behulp van simulasie modellering : 'n gevallestudie 

      Loubser, J. S.; Visagie, S. E.; Pienaar, W. J. (Operations Research Society of South Africa (ORSSA), 2002)
      Hierdie artikel bied ’n uiteensetting van die gekombineerde gebruik van objek-georiënteerde programmering en simulasie, met die doel om ’n onderneming se logistieke funksies te ontleed en te beplan. Die huidige bedryfstelsel ...