Phylogenetic relationships of Prosopis in South Africa : an assessment of the extent of hybridization, and the role of genome size and seed size in the invasion dynamics

Mazibuko, Dickson Mgangathweni (2012-12)

Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2012.

ENGLISH ABSTRACT: Invasive alien plants have had diverse ecological and social impacts on recipient ecosystems and are a major problem for land managers. Successful management demands an understanding of the ecology of invading taxa. The invasive status and impacts are documented for Prosopis populations in South Africa. However, unresolved taxonomic issues, the extent of hybridization, the applicability of morphology as a species identification approach, and the role that some traits plays in the invasion success have not been studied. This creates a gap that hinders implementation of effective management policies. In this thesis I use a phylogenetic approach to determine the taxonomic make-up of invasive Prosopis populations in South Africa (Chapter 2) and compare the results to morphological identification (Chapter 3). I also look at seedling growth rates in the context of variation in genome size and seed size (Chapter 4). Almost all regions invaded by Prosopis are characterized by taxonomic uncertainty exacerbated by the ease of inter-specific hybridization. In Chapter 2 I aim to resolve taxonomic issues of invasive Prosopis populations in South Africa using a phylogenetic approach. In addition, I aim to unravel the extent of hybridization and the species involved in South Africa. Here, I found that Prosopis populations in South Africa comprise both reported and previously unreported species, indicating a need for a reassessment of the identity of invasive taxa. Hybridization is prevalent and all confirmed species are involved. These findings call for a rethink of legislation and management approaches, e.g. the selection of classical biological control agents. Overall the extent of hybridization indicates that Prosopis species in South Africa comprise a freely inter-breeding population typical of a syngameon. Proper morphological identification of invasive species is crucial for ecological studies and management of invasions. In Chapter 3, I use the total evidence approach to assess whether morphological approaches for identification are adequate for identifying Prosopis species in South Africa. I found that Prosopis taxa in South Africa cannot be reliably distinguished using existing morphological keys. This is likely due mainly to the proliferation of hybrids with a diverse morphology. Therefore, molecular tools are crucial for confirming any morphological identities and for determining the presence of any unreported species. Genome size and seed size have been reported to be associated with invasiveness in a number of plant groups, but not often in a system with multiple hybrids like Prosopis. In Chapter 4, I first investigate the relationship between genome size and seed size in invasive populations of Prosopis spp. in South Africa and secondly I investigate how genome and seed sizes influence germination and early growth. Here I found that genome size loses its distinctness, being diluted in hybridizing populations, but can still be used to assess hybridization events themselves. Large seed size seems to be important for invasiveness as it positively influences germination and early growth. This thesis confirms the taxonomic conundrum of Prosopis species in invasive ranges. This coupled with inadequacy of morphological identification calls for a global study involving native and invasive range taxa to clarify the existing confusions. In view of the presence of unreported Prosopis species in South Africa and extensive hybridization, a rethink of the current legislation and control is needed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Uitheemse indringer plante het grootskaalse ekologiese en sosiale impakte op die ekosisteme wat hulle indring en stel 'n groot uitdaging vir bestuurders van natuurlike hulpbronne. Suksesvolle bestuur en bestryding van indringer plante verg deeglike kennis oor hulle ekologie. Die indringer status en impakte van Prosopis populasies in Suid Afrika is reeds voorheen beskryf. Nieteenstaande, die problematiese taksonomie, die omvang van hibridisasie, die waarde van morfologiese identifikasie, en die rol wat sekere eienskappe speel in die sukses van hierdie groep is nog nie bestudeer nie. Daar is dus 'n gaping in kennis wat die effektiewe beheer van die groep in Suid Afrika belemmer. In hierdie tesis pas ek 'n filogenetiese benadering toe om die taksonomiese verwantskappe van Prosopis populasies in Suid Afrika te bepaal (Hoofstuk 2) en vergelyk my resultate met morfologiese identifikasie sleutels (Hoofstuk 3). Ek ondersoek ook saailing groei tempos in die konteks van variasie in genoom en saad groote in die groep (Hoofstuk 4). Bykans alle areas in Suid Afrika waar Prosopis voorkom word gekenmerk deur taksonomiese onsekerheid, verder bemoeilik deur die gemak waarmee spesies vrylik hibridiseer. Ek vind dat beide bekende en voorheen-onbeskryfde Prosopis spesies in Suid Afrika aangetref word en beklemtoon die behoefte om die identiteit van spesies in die land te hersien. Hibridisasie kom algemeen voor tussen alle spesies teenwoordig in Suid Afrika. Hierdie bevindinge beklemtoon dat wetgewing en beheermaatreêls hersiening benodig, byvoorbeeld in die toepassing van biologiese beheer. In samevatting kom dit voor asof hibridisasie gelei het tot 'n vrytelende Prosopis groep in Suid Afrika, tipies van 'n singameon. Ordentlike morfologiese identifikasie van indringer spesies is belangrik in enige ekologiese studie en die implementering van doeltreffende beheermaatreëls. In Hoofstuk 3 gebruik ek ʼn ‘totale bewys’ benadering om vas te stel of morfologiese eienskappe alleenlik genoegsaam is om Prosopis spesies in Suid Afrika korrek te kan identifiseer. Ek vind dat spesies nie geloofwaardig geïdentifiseer kan word nie, heel moontlik as gevolg van wydverspreide hibridisasie tussen alle spesies teenwoordig in die land. Genoom en saad groote is voorheen geassosieer met die indringer aard van verskeie plant groepe. In Hoofstuk 4 ondersoek ek die verwantskap tussen genoom en saad groote. Tweedens bepaal ek die invloed van genoom en saad groote op ontkieming en vroeë groei eienskappe van Prosopis. My bevindinge toon dat, terwyl die kenmerklikheid van genoom groote verloor word as gevolg van hibridisasie, dit steeds hibridisasie gebeurtenisse per se kan identifiseer. Groot sade het ook ʼn positiewe invloed op die ontkieming en vroeë groei eienskappe van Prosopis. Die tesis bevestig die taksonomiese onduidelikheid van indringer Prosopis taksa in Suid Afrika. Tesame met die onakkuraatheid van morfologiese sleutels beklemtoon my bevindinge die behoefte vir ʼn dringende wêreldwye studie op indringer en inheemse populasies van Prosopis om taksonomiese onsekerhede op te klaar. Die identifikasie van nuwe spesies in Suid Afrika beklemtoon ook die behoefte om huidige wetgewing en beheer van die groep in die land te hersien.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71966
This item appears in the following collections: