Knowledge creation within geographically dispersed organisations : collocation from a sensemaking perspective

Date
2012-12
Authors
Anastasiadis, Philip Andrew
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis investigates the question of organisational knowledge creation in geographically dispersed settings. In Chapter 1, I describe Nonaka’s model of organisational knowledge creation and Weick’s theory of organisational sensemaking in more detail. In Chapter 2, the geographically dispersed organisation is examined in more detail, looking at socialisation, organisational culture and trust. In Chapter 3, communication dynamics within the geographically dispersed organisation are examined, with a focus on Media Richness Theory and the impact this has had on theories of communication across distance. In Chapter 4, the organisation is examined at the level of the team, discussing real world examples of dispersed knowledge creation from the knowledge management and sensemaking perspective, using research on globally dispersed software development teams practicing the Scrum methodology. The thesis comes to the conclusion that it is possible for knowledge creation to occur amongst geographically dispersed individuals, if they have learned how to make sense together. However shared frameworks are quicker and easier to develop in face-to-face settings, but as soon as the basis for it exists, the influence of geographic dispersal is reduced.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tesis ondersoek die kwessie van organisatoriese kennisskepping in geografies verspreide situasies. Die eerste hoofstuk beskryf Nonaka se model van organisatoriese kennisskepping en Weick se teorie van organisatoriese singewing. In die tweede hoofstuk word die fenomeen van geografies-verspreide organisering van nader beskou en bespreek in terme van die effek wat dit het op sosialisering, organisatoriese kultuur en vertroue. In die derde hoofstuk word die kommunikasie-dinamika in geografies verspreide organisasies ondersoek met 'n fokus op "Media Richness Theory" en die impak wat dit het op teorieë van afstandskommunikasie. In die vierde hoofstuk word die organisasies bestudeer op die vlak van die span. Hier word voorbeelde van verspreide kennisskepping vanuit die kennisbestuurs- en singewingsperspektiewe bespreek aan die hand van 'n oorsig oor navorsing oor globaalverspreide sagteware-ontwikkelingspanne wat die SCRUM-metodologie volg. Die tesis kom tot die slotsom dat dit kennisskepping in sulke kontekste kan plaasvind as die lede van die span saam sin kan maak. Gedeelde raamwerke word egter makliker en vinniger in gesig tot gesig situaties opgebou, maar sodra die basis daarvoor bestaan word die invloed van geografiese verspreiding minder.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Knowledge creation, Organisational sensemaking, Organizational learning, Dissertations -- Information science, Theses -- Information science
Citation