Enhancing the contribution of small and medium-sized enterprises to local economic development in Oshakati Town, Namibia

Kakwambi, J. N. N. (2012-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In 1997, the Government of the Republic of Namibia launched the Policy and Programme for Small Business Development. The Ministry of Trade and Industry at the time was assigned the responsibility, together with several different stakeholders, to implement this policy. The launch of such a programme was a step taken to recognise the importance of the small and medium enterprise (SME) sector in local economic development (LED). The core of LED transformation and the implementation of any local authority is the creation of the private sector - a primary source of development – and support of the SME sector in particular. SMEs are considered one of the main driving forces in LED. The current study, which was conducted within Oshakati Town, attempted to study the role of SMEs in the LED sector and what challenges are hampering the SME sector to participate fully and to make a serious contribution towards LED implementation at the local authority level. The study considers to what extent the Namibian government and local government policies supports the SME sector development and contributes to LED and assessed issues regarding the sustainability of the measures engaged in by the government, and especially by the local government. Further, the researcher also attempted to determine how the SME sector in Namibia has responded to the LED implementation that regards SME development as the key to social and economic development through reducing poverty and increasing employment opportunities. The findings of the study indicates that, despite the nationally recognised importance of the SME sector in terms of LED, the sector still faces major challenges in regional and local government. The challenges of business entry (start-up capital), survival and growth are often substantial. The availability of financial resources and the lack of capacity to handle complex business management issues, as well as business premises also regarding the price of business land are all important in this regard. There is a continuous need to improve and maintain the required elements that bring about a good enterprises climate.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die regering van die Republiek van Namibië het in 1997 die Beleid en Program vir Kleinsakeontwikkeling bekend gestel. Die destydse Ministerie van Handel en Nywerheid is saam met etlike verskillende belanghebbendes met die praktiese inwerkingstelling daarvan belas. Met dié beleidstuk het die regering oënskynlik ’n tree nader gekom aan die erkenning van die belang van die klein-en-middelslagonderneming- (KMO-)sektor in plaaslike ekonomiese ontwikkeling (PEO). Die grondslag van PEO-transformasie en die suksesvolle funksionering van enige plaaslike owerheid is die koestering van die privaat sektor – synde ’n vername bron van ontwikkeling – sowel as steun vir die KMO-sektor in die besonder. KMO’s is bekend as een van die hoofdryfkragte agter PEO. Hierdie studie, wat in Oshakati onderneem is, ondersoek die rol van KMO’s in PEO, en die uitdagings waarvoor die KMO-sektor te staan kom om as volwaardige deelnemer aan die ekonomie ’n werklike bydrae tot PEO-inwerkingstelling op plaaslikeregeringsvlak te lewer. Die studie besin oor die mate waarin Namibiese staats- en plaaslikeregeringsbeleid die ontwikkeling van die KMO-sektor sowel as dié sektor se bydrae tot PEO ondersteun. Die volhoubaarheid van die maatreëls wat die regering, en veral plaaslike regering, ingestel het, word ook verken. Voorts probeer die navorser vasstel hoe die Namibiese KMO-sektor gereageer het op die ontwikkeling van dié tipe ondernemings as sleutel tot plaaslike maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling deur armoedeverligting en werkskepping. Ondanks die nasionaal erkende belang van die KMO-sektor in die strewe na PEO, kom die sektor volgens hierdie studie klaarblyklik steeds voor groot uitdagings op streeks- sowel as plaaslike vlak te staan. Dikwels is saketoetrede (aanvangskapitaal), -oorlewing en -groei wesenlike hindernisse. Die beskikbaarheid van geldelike hulpbronne, die gebrek aan vermoë om ingewikkelde sakebestuurskwessies te hanteer en die verkryging van ’n sakeperseel, ook wat eiendomspryse betref, is alles tersaaklike kwessies in dié verband. Dus is daar ’n dringende én voortdurende behoefte aan die verbetering en instandhouding van die vereiste elemente vir ’n goeie sakeklimaat.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71728
This item appears in the following collections: