Evaluating facilitation and mentoring in a Management and Leadership Fundamentals programme (MLF) for registered nurses

Date
2012-12
Authors
Coetzee, Catherina Maria (Kayline)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In the private health care sector the demand for skilled registered nurses as shift leaders exceeds the supply. The shift leader of each shift plays an important and essential role in the nursing unit. The Management and Leadership Fundamental (MLF) programme has been developed to provide, equip and empower registered nurses with the best skills, knowledge and attitudes to lead a shift with confidence. The aim of this study was to investigate and evaluate the facilitation and mentoring experiences of the registered nurses as learners who completed the MLF programme successfully. A qualitative methodology was used to address the research questions of the discussion guide in the real life situation. The discussion guide consisted of four sections: section one focused on facilitation, section two on mentoring, section three on management, and the focal point of the fourth section was on the MLF programme. The data were collected by means of structured interviews conducted with 14 registered nurses as learners who had completed the MLF programme. The data were analysed by doing verbatim transcriptions of the interviews, using coding and an Excel spreadsheet analysis. The results revealed that facilitation and mentoring can contribute significantly to the success of the MLF programme.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die aanvraag na bevoegde geregistreerde verpleegkundiges as skofleiers in privaat hospitale oorskrei die aanbod. Die skofleier in die verpleegeenheid vervul ’n belangrike en essentiële rol tydens die skof sodat kwaliteit produktiewe gehalte sorg aan pasiente gelwer kan word. Die ‘Management and Leadership Fundamental (MLF)’ program is ontwikkel om die geregistreerde vepleegkundige as skofleier toe te rus met die nodige kennis, vaardighede en ingesteldheid om met vertroue ‘n skof te kan lei. Hierdie navorsing ondersoek en evalueer die geregistreerde verpleegkundige as leerder se ervarings van fasilitering en mentorskap tydens die MLF program wat hul suksesvol voltooi het. Kwalitatiewe navorsing is gebruik om die navorsingsvrae in die werklike situasie te ondersoek. ‘n Besprekingsgids is ontwerp met navorsingsvrae in vier afdelings: afdeling een se fokus was op fasilitering, afdeling twee het gefokus op mentorskap, afdeling drie het gefokus op bestuur en afdeling vier se fokus was op die MLF program self. Die data is versamel met behulp van gestruktureerde onderhoude wat gevoer is met 14 geregistreerde verpleegkundiges as leerders wat die MLF program suksesvol voltooi het. Die data analise het bestaan uit verbatim getranskribeerde onderhoude, die kodering daarvan asook ‘n gerekordeerde Excel ontledingstaat. Die resultate van die ondesoek het aangetoon dat fasilitering en mentorskap ‘n betekenisvolle bydrae kan lewer tot die sukses van die MLF program.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.
Includes bibliography
Keywords
Leadership -- Evaluation, Mentoring in nursing -- Evaluation, Nurses -- Training of, Theses -- Education, Dissertations -- Education, Theses -- Curriculum studies, Dissertations -- Curriculum studies
Citation