• Die relatiewe welvaart van die vroee Kaapse setlaars 

      Fourie, Johan (LitNet, 2012-08)
      Die tradisionele beskouing van die 18de-eeuse Kaapkolonie as ’n armoedige bestaansekonomie moet heroorweeg word. Deur van 2 577 onlangs gedigitaliseerde boedelinventarisse gebruik te maak, toon hierdie artikel dat die ...