• Public finances under private company rule : the Dutch Cape Colony (1652–1795) 

   Fourie, J.; Jansen, A.; Siebrits, K. (North-West University, 2013-12)
   ENGLISH SUMMARY : This paper provides an overview of the public finances of the Cape Colony in the period during which it was governed by the Dutch East India Company (1652–1795). Using information from secondary sources, ...
  • Die relatiewe welvaart van die vroee Kaapse setlaars 

   Fourie, Johan (LitNet, 2012-08)
   Die tradisionele beskouing van die 18de-eeuse Kaapkolonie as ’n armoedige bestaansekonomie moet heroorweeg word. Deur van 2 577 onlangs gedigitaliseerde boedelinventarisse gebruik te maak, toon hierdie artikel dat die ...