Die verwerwing van grammatikale geslag in tweedetaal Duits deur leerders met Afrikaans, Engels of Italiaans as eerstetaal

Date
2011-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis reports on an investigation into the acquisition of grammatical gender in second language (L2) German by learners with Afrikaans, English or Italian as their first language (L1). The aim of the study was to determine how similarities and differences between the L1 and L2 in terms of grammatical gender affect the acquisition of this aspect of the target L2. Previous research has shown that the L2 acquisition of grammatical gender is influenced by the morphological similarities and differences between gender marking in the L1 and L2 (see, for example, Sabourin, Stowe and De Haan 2006). Two experimental tasks were designed to determine to which extent the grammatical gender of nouns is accurately reflected on determiners and adjectives. Throughout, the L1 Italian group performed better than the other two groups. Since Italian (like German) expresses grammatical gender on determiners and nouns, while neither English nor Afrikaans does, the results indicate that the acquisition of grammatical gender in an L2 is easier for learners whose L1 also expresses grammatical gender.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis lewer verslag oor ’n ondersoek na die verwerwing van grammatikale geslag in Duits as tweedetaal (T2) deur volwasse beginnerleerders met Afrikaans, Engels of Italiaans as moedertaal (T1). Die doel van die ondersoek was om vas te stel hoe ooreenkomste en verskille tussen die T1 en T2 in terme van grammatikale geslag die verwerwing van hierdie betrokke aspek van die teikentaal beïnvloed. Vorige navorsing het bevind dat die T2-verwerwing van grammatikale geslag beïnvloed word deur die morfologiese ooreenkomste en verskille tussen geslagsmarkering in die T1 en T2 (sien byvoorbeeld Sabourin, Stowe en De Haan 2006). Twee eksperimentele take is ontwerp om vas te stel tot watter mate die grammatikale geslag van naamwoorde akkuraat uitgedruk word op determineerders en adjektiewe. Die T1 Italiaanse groep het deurgaans beter gevaar as die ander twee groepe. Aangesien Italiaans (soos Duits) grammatikale geslag uitdruk op determineerders en adjektiewe, terwyl dit nie die geval in Engels en Afrikaans is nie, dui die resultate daarop dat die verwerwing van grammatikale geslag in 'n T2 makliker is vir leerders wie se T1 ook grammatikale geslag uitdruk.
Description
Thesis (MA (General Linguistics))--University of Stellenbosch, 2011.
Bibliography
Keywords
Tweedetaal, Verwerwing, Grammatikale geslag, Duits, Afrikaans, Theses -- Linguistics, Dissertations -- Linguistics
Citation