Die invloed van OSGH-itembespreking op studiegewoontes en -houdings en skolastiese prestasie by 'n groep standerd sewe-leerlinge

Date
1978
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit gebeur daagliks in die meeste skole dat sornrnige leerlinge met oenskynlik hoe skolastiese aanleg, swak presteer terwyl ander met oenskynlik swakker skolastiese aanleg, goed presteer. Dit gebeur dat sornrnlge leerlinge meer doeltreffend studeer as ander. Dit gebeur selfs da t 'n leerling in sekere skool vakke me er doel treffend studeer as in ander skool vakke of da t 'n leerling i n gunstelingvakke, swak presteer en in ongewilde vakke , goed (J.F.van Niekerk, 1972 ) .
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 1978.
Keywords
Academic achievement, Educational psychology, Study skills, Educational tests and measurements, Psychology
Citation