Die aard en funksie van Afrikaanse kabaret en enkele aanverwante vorme

Date
2011-03
Authors
Nel, Maryke
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study examines the contemporary Afrikaans cabaret and the theatrical forms related to it. As background to the study and to determine the original nature of cabaret, I have examined the European origin of the Afrikaans cabaret. Afrikaans cabaret is discussed further by looking at the nature of the original Afrikaans cabaret in the 1980’s. As a constantly evolving art form, the Afrikaans cabaret has undergone multiple changes since its beginning in the 1980’s and because of this the nature of the contemporary Afrikaans cabaret is discussed through the use of the comedy sub-genres: stand-up comedy, one man comedy and sketch comedy. These comedy sub-genres add to the entertainment value of the cabaret and are discussed through the comic elements that can be used in contemporary Afrikaans cabaret. The function of Afrikaans cabaret as social commentator is also examined by placing it against contemporary Afrikaans rock music. The rock movements referred to in this study, which are largely related to socio-political commentary, are the 1980’s Voëlvry-tour as well as the contemporary Afrikaans rock group Fokofpolisiekar. As conclusion the study finds that cabaret is allusive in nature, but that social criticism is the core element. It seems, however, that the contemporary Afrikaans cabaret is more focussed on entertainment without social commentary and that this contemporary function is influenced by numerous factors.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die kontemporêre Afrikaanse kabaret en sy aanverwante vorme. As agtergrond tot die studie en om die oorspronklike aard van kabaret te bepaal, word daar na die Europese oorsprong van die Afrikaanse kabaret gekyk. Die Afrikaanse kabaret word verder ondersoek deur na die aard van die oorspronklike Afrikaanse kabaret in die 1980’s te kyk. As kunsvorm wat voortdurend vervorm, het die Afrikaanse kabaret sedert die aanvang in die 1980’s baie veranderinge ondergaan en as gevolg hiervan word die kontemporêre Afrikaanse kabaret se aard deur middel van die komedie sub-genres: skerpskerts, eenmankomedie en sketskomedie ondersoek. Hierdie komedievorme dra by tot kabaret se vermaaklikheidswaarde en word bespreek aan die hand van die komiese elemente wat in die kontemporêre Afrikaanse kabaret gebruik kan word. Die Afrikaanse kabaret se funksie as sosiale kommentaar word ook ondersoek en teenoor kontemporêre Afrikaanse rock-musiek gestel. Die rock-bewegings waarna daar grotendeels in hierdie studie verwys word, is op sosio-politieke kommentaar gerig en ondervang daarom die Voëlvry-toer van die 1980’s, sowel as die kontemporêre rock-musiekgroep Fokofpolisiekar. Die studie bevind ten slotte dat kabaret ontwykend van aard is, maar dat sosiale kritiek ‘n kernelement is. Dit blyk egter dat die kontemporêre Afrikaanse kabaret meer gefokus is op vermaaklikheid sonder sosiale kommentaar en dat hierdie kontemporêre funksie aan verskeie faktore toegeskryf kan word.
Description
Thesis (MDram)--University of Stellenbosch, 2011.
Keywords
Afrikaanse kabaret, Cabarets -- South Africa, Dissertations -- Drama, Theses -- Drama
Citation