ITEM VIEW

The influence of nutrient solutions on growth, seed production and seed quality of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck)

dc.contributor.advisorLangenhoven, P.
dc.contributor.advisorAgenbag, G. A.
dc.contributor.authorDu Randt, Marius Louis
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of AgriSciences. Dept. of Agronomy.
dc.date.accessioned2011-02-28T08:39:18Z
dc.date.accessioned2011-03-14T08:27:05Z
dc.date.available2011-02-28T08:39:18Z
dc.date.available2011-03-14T08:27:05Z
dc.date.issued2011-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/6642
dc.descriptionThesis (MScAgric (Agronomy))--University of Stellenbosch, 2011.
dc.descriptionIncludes bibliography.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Little is known about the nutrient requirements of broccoli grown for seed production. During 2006 and 2007 broccoli were grown for seed production in sand bags in a net structure, using a drain to waste hydroponic system. The experimental design was a randomized complete block with seven treatments replicated in four blocks. In 2006 seven nutrient solution treatments were tested. The Standard solution based on Steiner’s universal solution was compared with different levels of N, S, K and Ca with regard to the effect on total biomass, nutrient concentration, nutrient assimilation, seed yield and quality. No significant differences in total biomass produced were found. Total dry mass increased by 225% from the mature head stage until harvest of seed. Nutrient concentration in plant samples were not influenced by treatments except where low levels of K and S in nutrient solutions led to significantly lower levels of K and S concentrations. The total assimilation of elements were calculated to determine the effect of the much longer growth period needed for seed production in comparison to normal head production on nutrient requirements. Major elements assimilated ha-1 was: N 173.0 kg, P 35.5 kg, K 348.4 kg, Ca 114.7 kg, Mg 30.5 kg, S 42.2 kg. The seven treatments used during 2007 included three of the treatments which were used in 2006 as well as treatments with foliar sprays containing Ammonium Nitrate and Calcium Metalosate. The standard solution treatment was also used in 2007 to compare results with 2006. Plant analysis done on plants from the standard solution (2006 & 2007) showed similar trends. As the plants developed towards maturity there was a relative increase in concentration in the top plant parts (pods, flowers and stems) for Ca, Mg and S. Contrary, N and P concentration declined. The minor elements, Fe, Mn and B also increased in concentration in the top plant parts at harvest indicating a strong relative flow of these elements to the top plant parts towards maturation. Concentration values of major elements in plant samples were generally different when the two years were compared. Element concentrations in the seed pods were in general higher than in the rest of the plant indicating the pods as a strong sink on the plants. During both years the two best nutrient solutions for yield were the same, namely the Standard solution and Standard - K which contain low levels of K. During 2006 no significant differences in seed quality were found. During 2007 no significant differences were found for seed quality measurements, except for size (of the cotyledons). The results indicate that no special adjustments need to be made to the Standard solution in order to produce good broccoli seed yield of good quality. As substantial differences in nutrient solution composition did not significantly affect the quality of broccoli seed produced. Seed yield was however significantly affected by nutrient solution composition. Key words: Brassica seed, broccoli seed, seed production, broccoli nutrition, hydroponic production, broccoli production, nutrient assimilation.en
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Min inligting is bekend rakende die voedingsbehoeftes van brokkoli wat gekweek word vir saadproduksie. Gedurende 2006 en 2007 is brokkoli gekweek vir saadproduksie in sakke sand in ‘n net struktuur met ‘n oop hidroponiese besproeiingstelsel. Die proefontwerp was ‘n ewekanisige geheel blok met sewe behandelings wat ewekansig binne bloke toegeken is en herhaal is in vier blokke. Sewe voedingsmengsel behandelings is gedurende 2006 toegepas. Die Standaard mengsel is geskoei op Steiner se universele mengsel en dit is vergelyk met verskillende vlakke van N, S, K en Ca t.o.v. die invloed daarvan op biomassa produksie, voedingselement konsentrasie, voedingselement assimilasie, saad opbrengs en saad kwaliteit. Biomassa geproduseer het nie wesenlik verskil nie. Totale droë massa het met 225% toegeneem vanaf die volwasse kop tot die oes stadium. Die konsentrasie van voedings elemente in plant monsters is nie beïnvloed deur behandelings nie behalwe in gevalle waar lae konsentrasies van K en S in die voedingsmengsels gelei het tot lae konsentrasies van K en S in plantontledings. Die totale opname van voedingselemente is bereken om die effek van die veel langer groeiperiode wat benodig word vir saadproduksie in vergelyking met normale kop produksie te bepaal t.o.v. voedingselement behoefte. Makro element opname per hektaar was as volg: N 173.0 kg, P 35.5 kg, K 348.4 kg, Ca 114.7 kg, Mg 30.5 kg, S 42.2 kg. Die sewe behandelings van 2007 het drie behandelings van 2006 ingesluit asook behandelings van blaarbespuitings met Ammonium Nitraat en Kalsium Metalosaat. Die Standaard voedingsmengsel is weer gebruik ten einde die resultate van 2006 en 2007 te vergelyk. Voedingselement ontledings op plante van die Standaard mengsel (2006 & 2007) is vergelyk en het soortgelyke tendense aangedui. Soos wat plante ontwikkel het na volwassenheid was daar ‘n relatiewe toename in konsentrasie in die boonste plant dele (peule, blomme en stele) van Ca, Mg en S. In teenstelling hiermee het die konsentrasies van N en P afgeneem. Die mikro elemente Fe, Mn en B het ook in konsentrasie toegeneem in die boonste plant dele teen oes wat daarop dui dat daar ‘n sterk relatiewe vloei van hiedie elemente na die boonste plant dele plaasvind met volwasse wording. Die konsentrasie vlakke van makro elemente in plantontledings het in die algemeen wesenlik verskil tussen die twee jare. Die voedingselement konsentrasies was in die algemeen hoër in die saad peule as in die res van die plant wat daarop dui dat die peule as ‘n sterk sink op die plant funksioneer. In beide jare was die hoogste opbrengs afkomstig van die Standaard voedingsmengsel en die Standaard – K mengsel wat lae vlakke van K bevat het. Gedurende 2006 is geen wesenlike verskille in saadkwaliteitsnorme gevind nie. Soortgelyke resultate is gevind in 2007 behalwe vir grootte van die kiemblare. Die resultate dui daarop dat dit nie nodig is om die Standaard voedingsmengsel samestelling te verander ten einde goeie opbrengs saad van goeie gehalte te produseer nie. Wesenlike verskille in voedingsmengsels het geen invloed op die kwaliteit van brokkoli saad gehad nie. Saad opbrengs is egter wesenlik beïnvloed deur die samestelling van die voedingsmengsels. Sleutel woorde: brassica saad, brokkoli saad, saad produksie, brokkoli voeding, hidroponiese produksie, brokkoli produksie, voedingstof assimilasie.af
dc.format.extent143 p. : ill.
dc.language.isoen
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectBrassica seeden
dc.subjectBroccoli seeden
dc.subjectSeed productionen
dc.subjectBroccoli nutritionen
dc.subjectHydroponicsen
dc.subjectNutrient assimilationen
dc.subjectDissertations -- Agricultureen
dc.subjectTheses -- Agricultureen
dc.subjectDissertations -- Agronomyen
dc.subjectTheses -- Agronomyen
dc.titleThe influence of nutrient solutions on growth, seed production and seed quality of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck)en
dc.typeThesis
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW