Where art meets life in secret : excavating subjects in selected works of Michael Ondaatje

Amid, David Jonathan (2011-03)

Thesis (MA (English))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In re-imagining the relationship between words and life, or alternately between self and world, the novelist is in a unique position not merely to reproduce these interlinked relationships through the practice of writing, but to use the unique possibilities extended by the form and content of the novel as literary genre to reveal this interpenetration of ontological and epistemological domains; to render visible what is normally regarded as separate. To disclose how the imaginative domain of fiction writing mirrors the novelistic character of material reality, this dissertation discusses three Michael Ondaatje works, The English Patient, Anil’s Ghost and Divisadero. Through a careful close reading it explores the manner in which Ondaatje‘s form of philosophical thought juxtaposes many genres and expressive forms into a highly complex, playful and self-referential metafictional whole. With a focus on close reading supplemented rather than determined by critical theory, this dissertation then sets out to demonstrate how the author‘s work advances the provocative central thesis that fictional texts not only reflect upon events, thoughts and emotions, but that philosophical works of literature and art are necessarily performative and interrogative, able to question aspects of the self, and ultimately able to present ethical ways of being and therapeutic escape to readers.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Deur die voorstelling van die verhouding tussen woorde en die lewe, of alternatiewelik tussen self en wêreld, is die outeur uniek geposisioneer om nie net hierdie verwikkelde verhoudings deur die skryfproses weer te gee nie, maar ook om die unieke moontlikhede wat die roman as literêre genre bied, te ontgin. Eenvoudig gestel, die vorm en inhoud van die roman maak dit moontlik om hierdie wisselwerking van ontologiese en epistomologiese gebiede oop te vlek, om wat gewoonlik as afsonderlik beskou word, te beklemtoon en op die voorgrond te plaas. Om dan ten toon te stel hoe die verbeeldingryke gebied van fiksieskryfwerk die romankarakter van die materiële werklikheid weërspieel, fokus hierdie studie op ‘n bespreking van drie werke van Michael Ondaatje, naamlik The English Patient, Anil’s Ghost en Divisadero. Deur kritiese stiplees ondersoek hierdie verhandeling die wyse waarop Ondaatje se konkretisering van abstrakte en filosofiese idees teenoor verskeie ander genres en beeldende denkvorme geplaas word, en sodoende ‘n self-verwysende, uiters komplekse metafiktiewe geheel skep. Hierdie studie fokus op stiplees van die tekste, maar word ook aangevul deur literêre en filosofiese teorie. Uiteindelik poog hierdie studie om uit te beeld hoe die outeur se werk die uitdagende argument dat fiksie nie net gebeurtenisse, denke en emosies bepeins nie, maar dat filosofiese en literêre tekste en kunsvorme noodwendig dramatiserend en ondersoekend is. Tekste soos dié van Ondaatje beskik dan oor die vermoëns om eienskappe van die self te bevraagteken, en om eindelik etiese vorme van menswees en terapeutiese ontvlugting aan lesers te bied.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6556
This item appears in the following collections: