• Arendt, Stiegler en die lewe van die gees 

      Roodt, Vasti (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2012-03)
      The founding manifesto of Ars Industrialis commits the members of the association to a new "industrial politics of the spirit". The manifesto makes it clear that "spirit" is meant to refer to Hannah Arendt's conception of ...