• Die geskiedenis van die Stellenbosse studentesangfees, 1946-1980 

      Lotter, Beatrix Naude (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1986-12)
      INLEIDING: Die Sangfees op Stellenbosch is tans nog’n belangrike jaarlikse musiekaktiwiteit en studente-geleentheid. Die vrae rondom die geskiedenis daaragter was die aansporing tot die studie, en met hierdie ondersoek sal ...