• Naivety as an aesthetic factor in Gustav Mahler's Wunderhorn songs 

      Coetzee, Caroline (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1997-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING:Hierdie tesif ondersoek die estetiese begrip nai"witeit met spesifieke verwysing na die Wunderllc:-n-t...;•r.••:ngs van Gustav Mahler. Die term nai'witr .L kom dikwels in die vroee literatwJr : ...