• Wagneriaanse vergestaltings in Etienne Leroux se 18-44 

      Fourie, Paula (LitNet, 2013-08)
      ’n Belangrike aspek van Leroux se oeuvre is sy breedvoerige gebruik van ’n wye verwysingsveld, en veral sy invleg van uiteenlopende mitologieë, sielkundige teorieë en literêre bronne binne sy romans. Vanuit ’n musiekwetenskaplike ...