• 'Eva-lusie' : die vrouestem in Suid-Afrikaanse media 

      Rabe, Lizette (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2001-09)
      In April vanjaar was 51% van Suid-Afrikaanse internetgebruikers vroue, teenoor 38% in Maart 1999 (Women now, 2001). Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die geslag van gebruikers van die internet - die sogenaamde ...