• Vryheid van die Afrikaanse spraak : ryk, ryker, Rykie 

      Rabe, Lizette (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2009-03)
      Die Afrikaanse joernalis Rykie van Reenen (1923-2003) het op verskeie terreine in die Afrikaanse joernalistiek ’n bydrae gemaak. ’n Mens kan byvoorbeeld konstateer dat sy die Afrikaanse taal “bevry” het van ’n nog gestrenge ...