• Die geskiedenis van houtvoorsiening aan die Kaap, 1652-1795 

      Appel, A. (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 1966-03)
      INHOUD: Die inheemse bosse van die teenswoordige Kaapkolonie was die beste ontwikkel gedurende die prehistoriese tyd. Die primitiewe lewenswyse van die Hottentotte en ander inheemse bevolkingsgroepe hat min eise aan die ...