• Die geskiedenis van die Kaapse sagtevrugtebedryf, 1896-1910 

      Aucamp, Jan Christoffel (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1986)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Oor die geskiedenis van die sagtevrugtebedryf in die Kaapkolonie is daar nog net een histories-wetenskaplike verhandeling geskrywe, naamlik die M.A. -tesis van myself, getitel: Die Geskiedenis van ...