• Sanlam-amptenare uit die volk gebore om die volk te dien? 

   Beukes, Wynand; Ehlers, Anton; Verhoef, Grietjie (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2018)
   Die Suid-Afrikaanse lewensversekeringsmaatskappy Sanlam het in 1918 die lewenslig aanskou te midde van verskeie verweefde ekonomiese, politieke en maatskaplike faktore wat meegewerk het om ’n taamlik stewige stigtingstydperk ...
  • A perfect storm : the ramifications of Cape Town’s drought crisis 

   Visser, Wessel (AOSIS, 2018)
   By 2018, the City of Cape Town (CCT) suffered a third consecutive year of serious drought. This article investigates the chronology of the drought and the various measures imposed by the city council to preserve dwindling ...
  • History, politics and dogs in Zimbabwean literature, c.1975–2015 

   Dande, Innocent; Swart, Sandra (Van Schaik Publishers, 2018)
   Zimbabwean fiction writers have engaged with dogs as objects, subjects and even actors. This essay focuses on the pivotal forty-year period between 1975 and 2015, which saw the end of white rule, the rise of an independent ...