• Sanlam-amptenare uit die volk gebore om die volk te dien? 

      Beukes, Wynand; Ehlers, Anton; Verhoef, Grietjie (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2018)
      Die Suid-Afrikaanse lewensversekeringsmaatskappy Sanlam het in 1918 die lewenslig aanskou te midde van verskeie verweefde ekonomiese, politieke en maatskaplike faktore wat meegewerk het om ’n taamlik stewige stigtingstydperk ...