• Die diskoers van Antjie Krog se Lady Anne (1989) 

      Crous, Matthys Lourens (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2002-03)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ondersoek in hierdie studie sentreer random die diskoers in Antjie Krog se sewende digbundel, Lady Anne (1989). Die ondersoekprableem is die vraag na die wyse waarop die diskoers van hierdie ...