• Moet Afrikaans geherstandaardiseer word 

      Odendaal, Gerda (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit word gedoen deur eerstens ’n oorsig te gee oor die redes waarom Standaardafrikaans veral sedert die 1980’s nie as verteenwoordigend van die totale Afrikaanse spraakgemeenskap beskou word nie. ...