• Die mistieke dimensie en kontemplatiewe aard van die kreatiewe daad by Sheila Cussons 

   Janse van Rensburg, Carine (LitNet, 2012-03)
   Hierdie artikel gee ’n beskouing van dié digterskapsverse van Sheila Cussons waarin eerstens die mistieke, en tweedens die kontemplatiewe, die grondslag vorm. Wat duidelik uit die ontleding van die betrokke gedigte spreek, ...
  • Spiritualiteit en poesie : om te ontmoet en te soek 

   Spies, Lina (AOSIS Publishing, 2012-05-24)
   This article represents a commemoration lecture in honour of Professor Andries van Aarde. In the article, Lina Spies, emerita professor in the Department of Afrikaans and Dutch at the University of Stellenbosch, an eminent ...