• Die vleesgeworde Woord by Martinus Nijhoff en D.J. Opperman 

      Spies, Lina (LitNet, 2018)
      Die sterkste kulturele verbintenis tussen Martinus Nijhoff (1894–1953) en D.J. Opperman (1914–1985) is die Calvinisme, die geloofstradisie waarbinne albei grootgeword het en waarbinne die Bybel die sentrale plek inneem. ...