• Digterlike gesprekke met Van Wyk Louw 

   Viljoen, Louise (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2008-09)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die belangrikheid van ’n skrywer binne ’n bepaalde literêre veld kan afgelees word uit ’n diachroniese beeld wat bepaal word deur sy of haar verteenwoordiging in literatuurgeskiedenisse en ’n sinchroniese ...
  • Die verwerkingsproses ten opsigte van toneelkeuse met verwysing na die rolprent Roepman 

   Adendorff, Elbie; Van Dyk, Adean (LitNet, 2014-08)
   Die herskrywing van literêre romans na draaiboeke vir verfilming is ’n populêre keuse onder filmmakers. Afrikaanse films beleef tans ’n opbloei, tog is die aantal filmherskrywings van Afrikaanse romans min in vergelyking ...