• Taalverwerwing vir studente met gehoorverlies : 'n gevallestudie 

      De Waal, Marthie; Adendorff, Elbie (LitNet, 2020)
      Die artikel doen verslag van ’n studie wat onderneem is oor die onderrig en leer van Afrikaans as tweede taal1 aan studente met gehoorverlies. Die teoretiese raamwerk van die navorsing is die tweedetaalverwerwingsteorie ...