• Outer texts in bilingual dictionaries 

   Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2004)
   Dictionaries often display a central list bias with little or no attention to the use of outer texts. This article focuses on dictionaries as text compounds and carriers of different text types. Utilising either a partial ...
  • Surrogaatekwivalensie in tweetalige woordeboeke met spesifieke verwysing na zero-ekwivalensie in Afrikataalwoordeboeke 

   Gouws, Rufus H.; Prinsloo, Danie J. (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2010-12)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Tweetalige woordeboeke word om die onttrekking van verskillende tipes inligting geraadpleeg. Die datatipe waaraan die gemiddelde en kundige gebruiker van tweetalige woordeboeke die grootste behoefte ...
  • A trilingual dictionary Yilumbu-French-English : an ongoing project 

   Mavoungou, Paul Achille (Bureau of the WAT, 2006)
   In this article, an account is given of the planning of a trilingual dictionary Yilumbu-French-English. The focus is on the target user, the purpose, nature and typology of the planned dictionary. Attention is also paid ...
  • Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke 

   Beyer, Herman L. (Stellenbosch : Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2011)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke ...