• Konflik, representasie, interpretasie – die waarheid gelieg 

      Robinson, Rensia (AOSIS Publishing, 2002-04)
      The poetic concept “taalskadeloosstelling” (disempowerment of speech) in a poem by T.T. Cloete can be related to a poetic procédè in another of his poems, namely “Foto Boerevegters” from the volume Driepas (1989:111). In ...