• Die bronteksouteur se bydrae tot die produksieproses van literêre vertalings 

      Spies, Carla-Marie (Stellenbosch University, Department of Linguistics, 2014)
      In hierdie artikel word ʼn empiriese studie onderneem waarin die bydrae van die bronteksouteur in die produksieproses van literêre vertaling bestudeer word. Om hierdie doel te bereik, word drie produksieprosesse van literêre ...