• Enkele minder bekende Afrikaanse woordeboekmonumente 

      Gouws, Rufus H. (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016-06)
      Woordeboeke weerspieël nie net die woordeskat van 'n taal nie, maar dra ook by tot die standaardisering van 'n taal. Dit geld sowel woordeboeke waarin algemene taal as dié waarin die vaktaal bewerk word. Die Afrikaanse ...