• Die fonologie en morfologie van westelike Shona 

      Wentzel, Petrus Johannes (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1961-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is nodig geag om hierdie navorsingswerk oor Weste like Shona te doen aangesien daar nog baie weinig op we tenskaplike basis, of andersins, in die verband gepubl iseer is . Doke het in 1929 ...