• Studies in verband met die worteldistribusie van die volwasse wynstok 

      Le Roux, Marthinus Smuts (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1941-12)
      VOORWOORD: Die skrywer wens daarop te wys dat in sover dit die wynstok aangaan, hierdie werk wat Suid-Afrika betref, van 'n aanvoor-geaardheid is. Ook in verband met die wortelverspreidings van bladwisselende vrugtebome ...