• Postkoloniale leierskap? Die uitdagings vir 'n nuwe geslag teoloe 

      Nell, Ian A. (LitNet Akademies, 2020)
      In Suid-Afrika leef ons in ’n postkoloniale konteks. Die vraag is of mens hoegenaamd sou kon verwys na “postkoloniale leierskap”; dit is dan ook die rede vir die vraagteken in die titel. Nadat begrippe soos kolonialisme, ...