Die toepassing van die ondersteuningsfunksie in supervisie aan voorgraadse maatskaplikewerkstudente

Date
1995-12
Authors
Engelbrecht, Lambert K.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The application of the support function in supervision of undergraduate students in social work liberates the students' emotional energy in order to contribute to the success of the students. To be a source of support to the students, the supervisor must be aware of the possible causes of stress, the students' reaction thereto and methods in which they could deal with it. This exploratory study endeavours to create a scientifically based framework for the application of the support function in supervision of undergraduate students in social work in order to deal with stress. The causes of, reaction towards and ways in which undergraduate students in social work deal with stress were determined by means of questionnaires and described in terms of the students' personalities and their unique circumstances, their contact with the client system and supervision of the students. The respondents were 60 undergraduate students in social work. Conclusions and recommendations were made which focussed, amongst others, on the development of knowledge regarding the application of the support function in supervision, pro-active support, communication during support and application of the support function with regard to the practice education of the students. The framework of this research can be utilised by supervisors for effective supervision of undergraduate students in social work.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die toepassing van die ondersteuningsfunksie in supervisie aan voorgraadse maatskaplikewerkstudente stel die studente se emosionele energie vry ten einde tot suksesvolle studente by te dra. Om 'n bron van ondersteuning vir studente te wees, moet die supervisor bewus wees van die moontlike oorsake van stres, die studente se reaksies daarop en die wyses waarop stres hanteer kan word. Hierdie verkennende studie het ten doel om 'n wetenskaplik gefundeerde raamwerk daar te stel vir die toepassing van die ondersteuningsfunksie in supervisie aan voorgraadse maatskaplikewerkstudente ten einde stres te hanteer. Die oorsake, reaksies en hantering van voorgraadse maatskaplikewerkstudente se stres is deur middel van vraelyste bepaal en in terme van die studente se persoonlikheid en omstandighede, hulle kontak met die klientsisteem en supervisie aan die studente beskryf. Die respondente het uit 60 voorgraadse maatskaplikewerkstudente bestaan. Gevolgtrekkings en aanbevelings is gemaak wat onder andere gefokus het op ontwikkeling van kennis oor die toepassing van die ondersteuningsfunksie in supervisie, pro-aktiewe ondersteuning, kommunikasie tydens ondersteuning en toepassing van die ondersteuningsfunksie met betrekking tot studente se praktykopleiding. Die raamwerk van hierdie navorsingsverslag sal deur supervisors vir effektiewe supervisie aan voorgraadse maatskaplikewerkstudente benut kan word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 1995.
Een kopie mikrofiche.
Keywords
Social service -- Field work, Social work education, Social workers -- Training of, Dissertations -- Social work, Theses -- Social work
Citation