An assessment of the effectiveness of primary health care services in addressing HIV/AIDS by providing anti-retroviral treatment : the case of Du Noon clinic in the Western health sub-district of the city of Cape Town

Date
2010-12
Authors
Sifanelo, Gloria Monica
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The accessibility of anti-retroviral drugs to patients and families affected by HIV and AIDS, and the affordability of these drugs, have been challenges to the Du Noon community in the Cape Peninsula. The aim of the study was to assess the effectiveness of primary health care services in addressing HIV/AIDS in the light of these challenges. The focus was on patients registered on the ARV programme and who were receiving treatment at Du Noon Clinic. Interviews were conducted with 15 groups of 10 patients each using a patient questionnaire. During these interviews qualitative and quantitative data were gathered and secondary data was used for quantitative analysis. The results that the data analysis yielded are in keeping with the hypothesis that the HIV/AIDS programme is effective in meeting the needs of the HIV/AIDS patients of Du Noon. After content analysis of qualitative data, two themes related to patient satisfaction emerged: positive and negative feelings that were categorised as satisfied and not satisfied with the service. Most often noted was the feeling of satisfaction with the services rendered at the clinic and that the staff were helpful. The staff rendering the service were also satisfied with the kind of service offered to the patients, but were dissatisfied with the allocation of resources. An increase in enrolment figures of patients was noted in the statistical analysis for the period 2004-2008 with 1,018 patients registered. The statistics illustrate the linear tendency in the enrolment of patients, which indicated the accessibility and affordability of the service.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Geredelike toegang tot en die bekostigbaarheid van anti-retrivorale middels (ARM’s) vir pasiënte en families wat deur MIV en VIGS aangetas is, is ‘n uitdaging vir die Du Noon-gemeenskap in die Kaapse Skiereiland. Die doel van die studie was om die doeltreffendheid van primêre gesondheidsorgdienste te bepaal wanneer MIV/VIGS aangespreek word. Die fokus is op geregistreerde pasiënte wat die ARM-program volg en behandeling by die Du Noon Kliniek ontvang. Met behulp van ‘n pasiëntevraelys was onderhoude met 15 groepe van 10 pasiënte elk gevoer. Tydens hierdie onderhoude is kwalitatiewe data versamel en vir kwantitatiewe analise was sekondêre data aangewend. Die resultate wat uit die data analise verkry was, strook met die hipotese dat die MIV/VIGS-program doeltreffend is om die behoeftes van die pasiënte en die gemeenskap van Du Noon aan te spreek. Nadat ‘n inhoudsanalise van die kwalitatiewe data onderneem was, het twee temas rakende positiewe en negatiewe gevoelens – gekategoriseer as tevrede en nie tevrede nie – ten opsigte van die gelewerde diens na vore getree. Veral die gevoel van tevredenheid teenoor die diens gelewer by die kliniek en die personeel as behulpsaam, is opgemerk. Die personeel wat die diens lewer, was ook tevrede met die diens wat aan die pasiënte gelewer word, maar was ontevrede oor die toekenning van hulpbronne. By die statistiese analise is ‘n toename in die inskrywingsgetalle deur pasiënte waargeneem. Toename in inskrywingsgetalle deur pasiënte is gemerk in statistiese analise van 2004 - 2008, met 1,018 pasiënte geregistreer. Die statistiek het die lineêre tendens toegelig ten aansien van die inskrywing van pasiënte wat die toeganklikheid en bekostigbaarheid van die diens uitbeeld.
Description
Thesis (MPA (Public Management and Planning))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
AIDS (Disease) -- Patients -- Services for -- South Africa -- Du Noon, Community health services -- South Africa -- Du Noon, HIV infections -- Chemotherapy -- South Africa -- Du Noon, Antiretroviral agents -- Therapeutic use -- South Africa -- Du Noon, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation