The effect of a perceptual-motor training programme on the coincident anticipation timing and batting performance of club cricket players

Date
2010-12
Authors
Van Velden, Grant David
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the effects of a perceptual-motor training programme on the coincident anticipation timing and batting performance of university club cricket players. The intervention programme focused on developing players‟ visual attention and concentration. Vickers‟ (2007) Three-Step Decision Training Model was used to structure the training sessions. The study followed a repeated measures experimental design with three groups (experimental, placebo, and control) formed by volunteers from a university club cricket team. The independent variable was a four-week training programme. The dependent variables were coincident anticipation timing and performance on a cricket batting test. Subjects were pre- and post-tested with retention tests occurring after a set period of “no training” following the post-tests. Differences between groups were compared using Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks Tests. Differences within each group were compared using multiple Mann-Whitney U-Tests. No significant improvements were observed in the experimental group‟s coincident anticipation timing and batting performance. Although neither coincident anticipation timing nor batting performance significantly improved, further research into the use of Vickers‟ (2007) Model to enhance sport performance is recommended.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om die uitwerking van ʼn perseptueel-motoriese opleidingsprogram op die samevallende vooruittydsberekening (“coincident anticipation timing”) en kolfprestasie van universiteitsklubkrieketspelers te bepaal. Die klem van die intervensieprogram het op die ontwikkeling van spelers se visuele aandag en konsentrasie geval. Die opleidingsessies is volgens Vickers (2007) se drieledige model vir besluitnemingsopleiding saamgestel. Die studie het ʼn eksperimentele ontwerp van herhaalde metings op drie groepe (eksperimenteel, plasebo en kontrole) van ʼn universiteitsklubkrieketspan toegepas. Die onafhanklike veranderlike was ʼn vier weke lange opleidingsprogram. Die afhanklike veranderlikes was samevallende vooruittydsberekening, en prestasie in ʼn krieketkolftoets. Proefpersone het voor en net ná die opleiding toetse ondergaan, sowel as behoudtoetse drie weke ná die na-opleidingstoetse. Verskille tussen groepe is met behulp van rangtoetse uit Kruskal-Wallis se variansie-analisemodel (ANOVA) bepaal, terwyl verskille binne groepe met veelvuldige Mann-Whitney-U-toetse vergelyk is. Geen beduidende verbetering is in die eksperimentele groep se samevallende vooruittydsberekening of kolfprestasie waargeneem nie. Hoewel nóg samevallende vooruittydsberekening nóg kolfprestasie aansienlik verbeter het, word verdere navorsing oor die gebruik van Vickers (2007) se model vir die verbetering van sportprestasie aanbeveel.
Description
Thesis (M Sport Sc (Sport Science)-- University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Cricket batting, Perceptual-motor training programme, Gaze control, Visual skills, Dissertations -- Sport science, Theses -- Sport science, Batting performance, Coincident anticipation timing
Citation