Integrated species distribution modelling system : a user friendly front end to the GARP modelling toolkit

Date
2004-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: At a social, ecological and biological level it is important tha t we gain a better understanding of species distribution and the constraints to species distribution. Various modelling tools and approaches are available to provide this type of functionality. The GARP (Genetic Algorithm for Rule set Production) Modelling System (GMS) was selected because of its strong predictive modelling abilities and its ability to represent the results of model iterations in both a tabular and cartographic manner. A shortcoming in this system was identified in tha t it requires strong information technology skills in order to carry out the modelling process. This can be attributed to the lack of a user-friendly interface to the system. In order to address this a loosely coupled system was developed that provides an easy to use web-based front end to the GMS. This Integrated Modelling System extends the core functionality of the GMS by providing a system that provides detailed history for each analysis, allows fine tuning of the modelling process, integrates directly with a biodiversity database containing specimen observations, and provides a simple ‘wizard’ interface to the modelling process.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Van ’n sosiale, ekologiese en biologiese standpunt is dit belangrik dat ons spesies verspreiding en die beperkings daarvan verstaan. ’n Verskeidenheid sagteware pakkette en metodologiee is beskikbaar om spesies verspreiding te modelleer. Die GARP (Genetic Algorithm for Rule set Production) sagteware was gebruik vir sy sterk voorspellingsvermoe, en sy kapasiteit vir kartografiese en tubulere tentoonstelling van model resultate. ’n Tekortkoming met hierdie stelsel was gei'dentifiseer - dit is nie gebruikersvriendelik nie en gebruikers het sterk informasie tegnologie vermoens nodig. Om hierdie tekortkominge aan te spreek was ’n sagteware program ontwerp wat van GARP gebruik maak deur middel van ’n webblaaier. Hierdie ge'integreerde stelsel bou op die basiese funksionaliteit van GARP om ’n werk omgewing te skep wat ’n gedetailleerde geskiedenis van elke model stoor, fyn beheer oor die model toelaat, direk met ’n bio diver siteits databasis koppel, en van ’n eenvoudige ’wizard’ stelsel gebruik maak om gebruikers opsies te bepaal.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Zoogeography -- Data processing, Phytogeography -- Data processing, Zoogeography -- Computer programs, Phytogeography -- Computer programs
Citation