The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Wat beteken verantwoordelike joernalistiek met betrekking tot MIV/VIGS in Suid-Afrika? : 'n inleidende studie oor MIV/VIGS in 'Die Burger' en 'The Star'

Fourie, Aneleh (2003-03)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the meaning of responsible news coverage of the HIV/Aids epidemic with references to Die Burger en The Star. Even though the numbers of HIV positive people are escalating in our country, the media still persist in addressing HIV/Aids news in exactly the same way as any other news, which means that journalists are still detached observers who simply reflect the news of the day. This study emphasizes that the limited success of HIV prevention campaigns should urge the South African society to re-evaluate our approach to addressing HIV/Aids. It is also important to convince the media of its responsibility towards more ethical practices and especially towards greater involvement in this subject. Greater involvement will necessitate the press to re-evaluating some conventional practices as detachment and objectivity. Within this context greater involvement and activism do not have to be synonyms. With greater involvement one would like to emphasize the need for the media to take a few steps closer to the realities of HIV/Aids in order to be able to have a deeper understanding of the complexities of this disease. If one would like to see a difference in the spreading and impact of HIV/Aids on the South African community it is very important that the media will be included in the efforts against HIV/Aids. The media are a powerful and influential institution, which shape the minds and ideas of the society. The majority of South Africans are dependent on the media for most of their information - including HIV/Aids information. The greater involvement and responsibility requires pro-activity of the media and could facilitate the establishment of a better informed, well empowered and involved civil society who would themselves also be prepared to take ownership of HIVand Aids in the South African community.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word ondersoek ingestel na wat verantwoordelike mediadekking met betrekking tot MIVNigs sou beteken met spesifieke verwysings na enkele uitgawes van Die Burger en The Star. Onafhanklik van die groeiende epidemie in Suid-Afrika kies die meeste publikasies om MIVNigs nuusdekking steeds soos enige ander nuus te hanteer. Dit beteken dat joernaliste die oogmerk van objektiwiteit nastreef en dus as onbetrokke waarnemers die gebeure van die dag aan die publiek weergee. Hierdie studie beklemtoon die omvang van die MIVNigs krisis en die beperkte sukses van voorkomingsinisiatiewe in Suid-Afrika wat gevolglik ook die media noodsaak om konvensionele joernalistiek praktyke in heroënskou te neem. Indien 'n mens 'n verandering in die verspreiding en impak van MIVNigs op die Suid-Afrikaanse samelewing wil sien, is dit veral nodig om ook die media in die stryd teen MIVNigs te betrek. Die media is 'n invloedryke instelling en die grootste deel van die publiek se inligting - ook oor MIVNigs - word op die inhoud van dagblaaie gebaseer. Dit beklemtoon die verantwoordelikheid wat op die media rus om verantwoordelike en etiese nuusdekking aan die kwessie te gee. Vir die media om optimaal tot die stryd teen MIVNigs by te dra, is dit egter nodig dat die media self betrokke raak en proaktiewe nuusdekking sal nastreef. Met 'n meer betrokke media word nie noodwendig aktivisme bedoel nie, maar dit vra eerder dat die media 'n paar tree nader aan MIVNigs sal gee sodat die epidemie in sy totaliteit beter verstaan kan word. Met so 'n benadering kan die media bydrae tot die vestiging van 'n ingeligte, bemagtige en betrokke gemeenskap wat self ook eienaarskap van MIVNigs begin neem.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53715
This item appears in the following collections: