The World Trade Organisation : international trade, dispute settlement & the environment

Date
2003-03
Authors
Greyling, Minette Ilse
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The norms governing international trade on the one hand, and sustainable development on the other, have both different origins and objectives. This is the central problem that will be addressed in this research assignment, by analysing the structure, functioning and future of the World Trade Organisation Dispute Settlement Mechanism (DSM). Though there has been a significant shift from politics to legality, the dispute settlement system is still far from perfect. When looking at recent environmental trade disputes, the stress placed on the system is revealed. •• The focus is on the impact of environmental disputes on the nature and functioning of the DSM, and how these disputes have contributed to the development of international trade law, and the concept of sustainable development. These will all contribute to a greater understanding of the interaction of the World Trade Organisation and the multilateral trading system, and the future role the WTO should play on the agenda for sustainable development.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die norme wat enersyds internasionale handel, en andersyds volhoubare ontwikkeling beheer, het uiteenlopende oorspronge en doelstellings. Hierdie is die sentrale probleem wat deur hierdie navorsingsverslag aangespreek word, te wete deur die struktuur, funksionering en toekoms van die Wereldhandelsorganisasie (WHO) Dispute Settlement Mechanism (DSM) te analiseer. Hierdie dispuutskikkingstelsel is nog steeds nie volmaak nie, ten spyte daarvan dat daar reeds 'n betekenisvolle verskuiwing van politiek tot wetlikheid plaasgevind het. As daar na onlangse omgewingshandelsdispute gekyk word, kom die druk wat op die stelsel geplaas word, duidelik na vore. Die fokus word dus met hierdie navorsingsverslag geplaas op die impak wat omgewingsdispute op die aard en funksionering van die DSM het, en hoe die dispute bygedra het tot die ontwikkeling van internasional handelswette asook op die konsep van volhoubare ontwikkeling. Hierdie fokus behoort by te dra tot 'n groter begrip tot die interaksie tussen die Wereldhandelsorganisasie (WHO) en die multilaterale handelstelsels, asook op die toekomstige rol wat die WHO behoort te speel met betrekking tot die agenda vir volhoubare ontwikkeling.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and Trade -- (1947), Conflict management, Foreign trade regulation, Free trade, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation