The experiences of two children with intellectual disability : a case study

Date
2003
Authors
Bleazard, Adele
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In the literature on research about children with disabilities, special education and inclusion, the voices of the children with disabilities are seldom heard. Historically research about disability and children has been framed within the medical or charity models of disability with prolific accounts of characteristics and treatment of disability, where professionals and caregivers respond on their behalf. In this case study the views are elicited of two ten-year old learners who are at a school for learners with special educational needs. They are invited to represent their experiences of both mainstream and special schooling, friendship, family and disability. The case study is a participatory research project, located within an interpretivist paradigm, influenced by the social model of disability and a feminist perspective. It makes use of a purposive sampling technique, interviews, observations and school documents and records. The interviews are mainly used to reflect the views of the learners on the life areas of schooling, friendship, family and disability. The learners are regarded as the insiders and seen as fit to represent their own meanings, and thereby make a contribution to the field of intellectual disability and childhood.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In die literatuur wat handelaar gestremde kinders, spesiale onderwys en inklusiwiteit, word die stemme van die gestremde kinders self nie dikwels gehoor nie. In die verlede is navorsing oor gestremdheid en kinders binne die raamwerk van mediese of welsynsmadelle van gestremdheid geplaas, wat aanleiding gegee het tot baie verslae oor die eienskappe en behandeling van gestremdhede, met professionele persone en versorgers wat namens die kinders praat. In hierdie gevallestudie word die menings van twee tienjarige leerders gevra. Hulle woon 'n skool vir leerders met spesiale leerbehoeftes by. Hulle is uitgenooi om hulle ervarings van beide hoofstroom- en spesiale onderwys, vriendskap, familielewe en gestremdheid weer te gee. Die gevallestudie is 'n deelnemende navorsingsprojek wat binne die interpretiewe paradigma hanteer is en wat deur die sosiale model van gestremdheid en 'n feministiese perspektief beïnvloed is. Dit maak gebruik van 'n doelbewuste selekteringstegniek, onderhoude, waarnemings en skooldokumente en -rekords. Die onderhoude word hoofsaaklik gebruik om die leerders se idees oor skool, vriendskap, familie en gestremdheid te weerspieël. Die leerders word gesien as die kundiges wat bevoeg is om hulle eie menings weer te gee, om sodoende 'n bydrae te kan maak tot die veld van intellektuele gestremdheid en kindwees.
Description
Thesis (MEdPsych)--University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Children with disabilities -- Education, Children with mental disabilities -- Education, Child psychology, Dissertations -- Education, Theses -- Education
Citation