Sarah Goldblatt : letterkundige administratrise van C.J. Langenhoven

Date
2003-04
Authors
Van Zyl, Leonie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In 1932 the well-known Afrikaans writer and politician, C.J. Langenhoven, died in Oudtshoorn in his home, Arbeidsgenot. In his testament he appointed Sarah Goldblatt as the person responsible for the administration of his literary works. Sarah, a Jewish woman, immigrated to the Cape together with her family in 1897. The aim of this research was to find the possible reasons why Langenhoven chose an English speaking Jewish woman as his administrator. Jews were not accepted with open arms into the South African community, especially not Jews from Eastern Europe, the area where Sarah and her family came from. Anti-semitic feelings amongst the Afriaans population were especially strong during the thirties and forties. It was during this time, in 1932, that Sarah received the job as administrator. The period of research stretches from 1889 to 1975, from Sarah's birth to her death. A look is taken at the changing South African attitude towards Jews during Sarah's life. The role and position of the Afrikanerwomen during this time is also investigated. Oudtshoorn, the town in which Langenhoven lived and where the friendship between him and Sarah started, will also be put under the spotlight. Many Jews settled in this town and played an active part in the Oudtshoorn community. Not only the South African attitude towards Jews and women will be discussed, but also Langenhoven's and Sarah's personal perspectives on these subjects. Both their friendship and work relationship will be discussed. Their philosophy of life and their relationship will cast light on the reasons why Langenhoven finally decided to appoint Sarah as the administrator of his literary works. Sarah's greatest achievements were directly involved with Langenhoven. Opinions differ about the influence Sarah had on the way the South African community saw Langenhoven. The work as administrator for the literary works was not all Sarah did. Therefore a review on Sarah's contribution to the Afrikaans language and culture is also provided.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In 1932 is die bekende Afrikaanse skrywer en politikus, C.J. Langenhoven, op Oudtshoorn in sy huis Arbeidsgenot oorlewe. In sy testament het hy vir Sarah Goldblatt as administratrise van sy letterkundige nalatenskap aangewys. Sarah, 'n Joodse vrou, het in 1897 saam met haar gesin na die Kaap geïmmigreer en die in die studie word ondersoek ingestel na die redes waarom Langenhoven hierdie vrou as sy administratrise aangewys het. Suid-Afrika het nie altyd die Jode met ope arms ontvang nie, veral nie Jode vanuit Oos-Europa, die gebied waarvan Sarah en haar gesin afkomstig was, nie. Spesifiek gedurende die dertiger- en veertigerjare was daar 'n sterk antisemitiese gevoelonder Afrikanergeledere teenwoordig. Dit was juis in 1932 wat Sarah die taak as administratrise opgelê is. Die tydperk waarna daar gekyk word is breedweg vanaf 1889 tot 1975, Sarah se lewensjare. Op hierdie manier word daar na die veranderende Suid- Afrikaanse houding teenoor Jode gekyk gedurende Sarah se lewe. Daar word ook na die rol en posisie van die Afrikanervrou gekyk om dieselfde rede gekyk. Oudtshoorn, die dorp waarop Langenhoven homself gevestig het en waar sy en Sarah se vriendskap begin het word onder die soeklik geplaas. 'n Groot getal Jode het hulleself in die dorp gevestig en hulle het 'n daadwerklike impak op die Oudtshoornse gemeenskap uitgeoefen. Hierdie ondersoek is nodig om te sien waarom dit so vreemd was vir In Joodse vrou en In Afrikaner man, om so In spesiale vriendskap te kon deel. Nie alleen die Suid-Afrikaanse houding teenoor die Jood en die vrou word ondersoek nie, maar daar word ook na Langenhoven en Sarah se onderskeie houdings teenoor die sake gekyk. Beide hulle werks- en vriendskapsverhouding word ondersoek. Altwee se lewensuitkyk en hulle verhouding werp lig op die redes waarom Langenhoven uiteindelik sou besluit om Sarah as sy administratrise aan te stel. Sarah se grootste werk hou verband met Langenhoven. Opinies verskiloor die uitwerking wat sy op sy nagedagtenis gehad het. Haar werk as administratrise was egter nie al wat Sarah verrig het nie. 'n Oorsig oor Sarah se bydraes tot die Afrikaner taal en kultuur word dus ook blootgelê.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Goldblatt, Sarah, Langenhoven, Cornelis Jakob, 1873-1932, Jewish teachers -- South Africa, Jewish women -- South Africa, Jews -- South Africa -- Oudtshoorn, Dissertations -- History, Theses -- History
Citation