Rekenaargesteunde musiekonderrig op hoërskool- en voorgraadse vlak met besondere verwysing na die gebruik van 'n multimediadatabasis van Xhosa musiekterme

Date
2003-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In the modern Western world, secondary and tertiary learners generally have ready access to the use of computers, multimedia and the Internet. As a means to strengthen traditional education, computer-based methods and materials are increasingly being used in the education system and are also strongly recommended by many educational experts. The use of such electronic educational means has however resulted in various changes to the education system. Music educators, too, are subject to these changes. The aim of this study is to determine the extent to which computer-based education can contribute to the strengthening of traditional music education of the Western world. To this end, it is necessary to ascertain, in practice, the value of using computer-based material for the purpose of music education. A multimedia database of Xhosa music terminology was created in the Music Department of Stellenbosch University, with high school learners and undergraduate students as target group. In this thesis, the value of this database, as an example of computer-based material for music education, is assessed. It is intended to extend the database at a later stage through the addition of music terminology from other indigenous music cultures. In its current form, the database thus forms part of a larger whole and is not viewed as a completed enterprise. On the basis of the literature that was studied for the investigation, it is determined whether the multimedia database for Xhosa music terminology measures up to the criteria for effective computer-based programmes. Suggestions are also made for improving the database to ensure a more useful and user-friendly product.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In die moderne Westerse wêreld het sekondêre en tersiêre leerders tans redelik algemeen toegang tot die gebruik van rekenaars, multimedia en die Internet. Rekenaargesteunde metodes en materiaal word toenemend ter versterking van die tradisionele onderwysstelsel aangewend, en ook deur talle opvoedkundiges aanbeveel. Die gebruik van dergelike elektroniese onderrigmiddele het egter verskeie veranderings in die onderwysstelsel teweeggebring. Ook musiekopvoeders word deur hierdie veranderings geraak. Die doelstelling van hierdie navorsing is om te bepaal tot watter mate rekenaargesteunde musiekonderrig 'n bydrae kan lewer tot die versterking van tradisionele Westerse musiekonderrig. Om hierdie doelstelling te bereik, is dit noodsaaklik om in die praktyk te bepaal watter waarde rekenaargesteunde onderrigmateriaal het vir die doeleindes van musiekonderrig. 'n Multimediadatabasis van Xhosa musiekterme is in die departement Musiek aan die Universiteit Stellenbosch geskep, met hoërskoolleerders en voorgraadse studente as teikengroep. In hierdie tesis word die waarde van hierdie databasis, as 'n voorbeeld van rekenaargesteunde onderrigmateriaal vir musiekonderrig, geëvalueer. Daar word beoog om die databasis op 'n later stadium verder uit te brei deur ook musiekterme uit ander inheemse musiekkulture by te voeg. Die databasis in sy huidige vorm maak dus deel uit van 'n groter geheel en word nie as 'n afgehandelde databasis beskou nie. Op grond van literatuur wat vir die doel van die ondersoek bestudeer is, word bepaal of die multimediadatabasis van Xhosa musiekterme voldoen aan die kriteria vir doeltreffende rekenaargesteunde onderrigprogramme. Daar word ook voorstelle gemaak oor hoe die databasis verbeter sou kon word om 'n meer bruikbare, gebruikersvriendelike produk te verseker.
Description
Thesis (MMus) -- University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Music -- Computer-assisted instruction, Xhosa (African people) -- Music -- Data processing, Media programs (Education), Dissertations -- Music
Citation