Post apartheid politics and issues of race : the views and position of political parties in South Africa on the crisis in Zimbabwe

Date
2003-12
Authors
Mosia, Serame R.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Race has been used as an instrument of domination and separation of the South African population for a long time. The dawn of the democratic dispensation in 1994marked a shift from the policy of racial separation to the creation of the non-racial democratic South Africa. However, political parties in this country have constantly re-politicised race in the post apartheid era mainly for political gain. The purpose of this study will be to describe, explain and analyse how political parties in South Africa use the crisis in Zimbabwe to racialise politics in this country. The study will show that the dilemma facing political parties in South Africa is that they cannot avoid focusing on racial issues. The focus is on four main political parties, the ANC, the PAC, the NNP and the DA. The study specifically looked at the following issues in Zimbabwe: the Land crisis, the 2003 March presidential elections and the economic crisis to see how they have influenced political discourse in South Africa. As anticipated, predominantly black parties have shown some empathy with Robert Mugabe's government, while predominantly white parties have called for a more confrontational measure against Mugabe's government. Nonetheless, this study found no conclusive evidence to suggest that the crisis in Zimbabwe has fuelled race conflict in this country. But that race is politicised by parties in South Africa for political gain.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In Apartheld-Suid-Afrika was rasse verskille gebruik as 'n instrument van onderdrukking en skeiding van die bevolking. Met die totstandkoming van demokrasie in 1994 het 'n verskuiwing van 'n rasse-beleid na 'n nie-rassige, demokratiese Suid-Afrika gelei. Politieke partye politiseer egter steeds ras in post-Apartheid Suid-Afrika vir politieke gewin. Die doel van hierdie studie is om te beskryf, verduidelik en te analiseer hoe politieke partye die krisis in Zimbabwe gebruik om politiek in Suid-Afrika steeds gebonde ras te hou. Hierdie studis al aandui dat politieke partye in Suid-Afrika nie die fokus van ras identiteite kan vermy nie. 'n Moontlike rede hiervoor is dat politieke partye in Suid-Afrika 'nsolidariteit met hul kiesers wil behou. Die studie fokus op vier van die mees prominente politieke partye in Suid-Afrika naamlik: ANC, PAC, NNP en die DA. Om elke party se stand-punt op hierdie onderwerp te verstaan, gaan die studie fokus op die volgende punte in Zimbabwe: grondhervorming, die 2003Presidensiële verkiesing en die impak wat die ekonomiese krisis in Zimbabwe op die politieke gebied gehad het. Soos verwag, het partye met histories oorheersende swart oortuigings empatie met Robert Mugabe se regering betoon. Mugabe word gesien as 'n slagoffer van onsimpatieke wit settelaars wat vasklou aan hul eertydse voorregte. Terwyloorwegende wit partye vra vir strenger optrede teenoor die regering van Robert Mugabe. Nie te min, het hierdie studie geen uitsluitende bewyse gevind wat aandui dat die krisis in Zimbabwe konflik rasse in Suid- Afrika aangespoor het nie. Dit is egter belangrik om in ag te neem dat die politisering van ras grootliks deur partye gebruik word om ondersteuning te werf.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Political parties -- South Africa -- Public opinion, Race relations -- Political aspects -- Public opinion, Zimbabwe -- Politics and government -- Foreign public opinion, South Africa -- Race relations -- Political aspects
Citation