Die musiek van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika (1908-1998)

Date
2003-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The AFM came into being as a result of the Pentecostal Movement, which in turn owes its existence to the worldwide revivals at the beginning of the twentieth century. The president of the AFM, Dr. Isak Burger, writes in his book concerning the history of the church: Die Geloofsgeskiedenis van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, that the First Evangelical Awakening (18th century), the Second Evangelical Awakening (19th century), as well as the worldwide revivals at the beginning of the twentieth century, had a causal effect on one another. It goes without saying that the musical practices of these Awakenings would also, indirectly, influence that of the AFM. This study serves a twofold purpose. It is just as important to examine the origin and development of the AFM, as it is to examine internal and external factors that have influenced its musical practices. The music that has been used during different periods also receives due attention. In order to view the AFM in the correct perspective, Chapter 1 deals with the factors leading up to the origin of the Pentecostal Movement. However, the historical development within the AFM also receives attention, with special reference to those events which influenced the practice of church music directly or indirectly. Chapter 2 includes a history of Church Music since the Reformation, since the Reformers strove to get the congregation involved into the service of worship. Music practised during the First and Second Evangelical Revivals, as well as the subsequent revivals at the beginning of the twentieth century, also receives mention. The musical practice within the AFM forms the main theme of Chapter 3. Subdivisions of this chapter reflect historical events within the AFM, the influence of the Charismatic Revival Movement, the role and function of music during church services, the rendition of music items, as well as the leading figures who contributed to this practice. Chapter 4 provides a chronological summary of songbooks used by the AFM since 1908 until 1998, while Chapter 5 presents analyses of the music mentioned in Chapters 2,3 and 4.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die AGS het vanuit die Pinksterbeweging ontstaan, terwyl dié op sy beurt uit die wêreldwye Ontwakings aan die begin van die twintigste eeu tot stand gekom het. Die President van die AGS, Dr. Isak Burger, kom in sy boek: Die Geloofsgeskiedenis van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, tot die gevolgtrekking dat vorige Ontwakings van so ver terug as die Eerste Evangeliese Ontwaking (18de eeu), die Tweede Evangeliese Ontwaking (19de eeu), sowel as die wêreldwye Ontwakings aan die begin van die 20ste eeu, in kousale verband tot mekaar gestaan het. Dit spreek dus vanself dat ook die musiekbeoefening tydens hierdie Ontwakings indirek 'n invloed op dié van die AGS sou uitoefen. Hierdie studie is dus tweërlei van aard. Aan die een kant word die nodige aandag aan die ontstaan, sowel as die geskiedenis van die AGS gegee, terwyl die ontwikkeling van die musiekbeoefening soos beïnvloed deur interne en eksterne faktore, asook die musiek wat tydens verskillende tydperke gesing is, ook onder die loep geneem word. Om die AGS as kerkgenootskap binne die regte perspektief te plaas, begin Hoofstuk 1 met die vooraf- en ontstaansgeskiedenis van die Pinksterbeweging. Daar word egter ook kortliks aan die geskiedkundige verloop van gebeure binne die AGS aandag gegee, veral wanneer die beoefening van kerkmusiek direk of indirek daardeur geraak is. In Hoofstuk 2 word so ver as die Hervorming teruggegryp m.b.t. kerkmusiekgeskiedenis, aangesien die Hervormers so 'n belangrike bydrae gelewer het om die gemeente d.m.v. die kerklied weer by die erediensgebeure betrokke te kry. Daar word egter ook kortliks na musiek van die reeds genoemde Ontwakings in die 18de, 19de, asook aan die begin van die 20ste eeue verwys. Die AGS se musiekpraktyk vorm die hooftema van Hoofstuk 3. Onderafdelings van hierdie studie sluit o.a. in: bepalende geskiedkundige gebeure binne die AGS, die invloed van die Charismatiese Herlewingsbeweging, die rol van begeleiers en die begeleiding t.o.v. gemeentelike same sang tydens byeenkomste en die lewer van musiekitems, asook belangrike persone wat as leiers na vore getree en belangrike werk verrig het. Hoofstuk 4 bied 'n chronologiese opsomming van liedboeke wat vanaf 1908 tot en met 1998 deur die AGS gebruik is, en in Hoofstuk 5 word ontledings gemaak van musiek wat in Hoofstukke 2, 3 en 4 bespreek is. In Bylae 1 word aangedui watter musiek deel van die belangrikste liedbundels, nl. Hymns for Life and Service, Nuwe Sionsliedere, Evangelieliedere en Deo Gloria uitgemaak het, terwyl Bylaes 2 en 3 volledige bladmusiekvoorbeelde van ontledings van onderskeidelik vroeëre en hedendaagse musiek bevat.
Description
Thesis (MMus) -- University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Apostolic Faith Mission of South Africa -- Songs and music -- History and criticism, Dissertations -- Music
Citation