ITEM VIEW

Centralisation versus decentralisation of the organisation development function within the Western Cape Provincial Administration

dc.contributor.advisorSchwella, E.
dc.contributor.authorBoonzaaier, Jacob J. J.
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic & Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:25Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:25Z
dc.date.issued2003-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53323
dc.descriptionThesis (MPA)--Stellenbosch University, 2003.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Organisation development is one of the. most important management tools used by organisations to assess themselves and their environment and to revitalise and to rebuild their strategies, structures and processes to manage change. The purpose of this study is to establish an understanding of what organisation development is and how it works, and to identify and explain the legislative and other aspects that influence the decision-making process with regard to organisation development interventions within the public service. In addition to this, the author explains the development and current reality of organisation development in the Western Cape Provincial Administration. A current burning issue in the context of public legislation and other directives in the public service is that managers want to be empowered to manage their own resources. The issue of centralisation or decentralisation of the organisation development function is a major source of dissension within the Western Cape Provincial Administration. The main purpose of this study is to provide a body of knowledge on whether organisation development is centralised or decentralised and what factors need to be considered regarding this issue.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasieontwikkeling is een van die belangrikste bestuursmiddele wat deur organisasies gebruik word tydens assessering van die organisasie en van die omgewing, en om nuwe lewe in hulle strategieë, strukture en prosesse te blaas en dit te herbou ten einde verandering te kan bestuur. Die doel van hierdie navorsing is om 'n begrip te verkry van wat organisasieontwikkeling is en hoe dit werk, en om wetgewing en ander aspekte wat die besluitnemingsproses oor intervensies ten opsigte van organisasieontwikkelings binne die staatsdiens beïnvloed, te identifiseer en te verklaar. Voorts sit die skrywer die ontwikkeling en huidige realiteit van organisasieontwikkeling in die Wes-Kaapse Provinsiale Administrasie uiteen. 'n Vraagstuk wat tans baie aandag geniet binne die konteks van openbare wetgewing en ander voorskrifte in die staatsdiens, is dié van bestuurders wat bemagtig wil word om self hulle hulpbronne te bestuur. Die vraagstuk van sentralisering of desentralisering van die organisasieontwikkelingsfunksie is 'n belangrike bron van meningsverskil binne die Wes-Kaapse Provinsiale Administrasie. Die hoofdoel van hierdie navorsing is om 'n kennisgeheel te voorsien rakende die vraag of organisasieontwikkeling gesentraliseer of gedesentraliseer is en watter faktore ten opsigte van hierdie kwessie in ag geneem moet word.af_ZA
dc.format.extent71 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectDecentralization in government -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectPublic administration -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectOrganizational change -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectDissertations -- Public management and planningen_ZA
dc.subjectTheses -- Public management and planningen_ZA
dc.titleCentralisation versus decentralisation of the organisation development function within the Western Cape Provincial Administrationen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW