Towards justice and care : deconstructing stories of personhood and patienthood

Date
2002-12
Authors
Cloete, Lindie Beatrix
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This assignment uses the theory of deconstruction to reflect on some discourses that underlie the practices of psychology and psychiatry. The language of the psychological professions is analysed in terms of its political implications. A number of linguistic power hierarchies that are central to the practice of psychology are deconstructed: the individual and the social, reason and unreason, normality and pathology, form and content, theoretical categories and real life, professional and lay views, and non-psychotic and psychotic language. The concepts of justice (as understood within the Derridian paradigm) and care are analysed, with specific emphasis on their practical implications in the interactions between therapists and patients in real life psychotherapeutic situations. This deconstructive process takes place in the intersection of my own story as an intern clinical psychologist with the stories of some of the patients I ' have worked with during this year. The outcome of this process is a deepening and broadening of the meaning of providing just and respectful mental health .' care to every patient.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie werkstuk benut die teorie van dekonstruksie om te reflekteer oor sommige van die diskoerse onderliggend in sielkundige en psigiatriese praktyk. Die taal van die sielkundige professies word ontleed in terme van moontlike politieke implikasies. Daar is 'n dekonstruksie van 'n paar magshiërargieë wat sentraal staan tot die taal van die sielkunde: die individu en die samelewing, rasionaliteit en irrasionaliteit, normaliteit en patologie, vorm en inhoud, teoretiese kategorieë en "die regte lewe", professionele en leke-posisies, en die taal van nie-psigotiese en psigotiese pasiënte. Die konsepte van geregtigheid (soos verstaan binne 'n Derridiaanse paradigma) en sorg word ontleed, met spesifieke klem op die praktiese implikasies hiervan in die psigoterapeutiese interaksies tussen sielkundige en pasiënt. Hierdie proses van dekonstruksie vind plaas in die kruising tussen my eie storie as intern kliniese sielkundige en die stories van sommige van die pasiënte saam met wie ek hierdie jaar gewerk het. Die gevolg van hierdie proses is 'n verdieping en verbreding van die betekenis van geregtigheid en respek in die sisteem van geestesgesondheidsorg.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Critical psychology, Developmental psychology, Deconstruction, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation