Strategies and attitudes of teachers towards learners with behaviour problems in rural areas of the Limpopo Privince, South Africa

Date
2002-12
Authors
Mudau, Mpheletshedzeni Joyce
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This .study is .almed at exploring teacher attitudes towards learners presenting with behavior problems and the subsequent strategies they use to manage such problems. Teachers under consideration are from the Limpopo Province, South Africa. In order to better understand the impact of such attitudes and strategies, theoretical underpinnings from the literature as well as the effect of training are also considered. Data gathered from this study was analysed by means of SPSS using descriptive statistics. High levels of behavioural problems appear to be present in the respondents' classrooms, with most teachers attempting to deal with these issues in a contextual manner. Furthermore, those respondents who have received training would appear to be doing so more than those teachers who have not received training. Results of this study also highlight areas on which future research could focus. These include teacher emotions and the effect training has on these emotions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het ten doelom onderwysers se houdings te ondersoek teenoor leerders met gedragsprobleme en die strategieë wat hulle gebruik om sulke probleme te hanteer. Die onderwysers is woonagtig in die Limpopo Provinsie, Suid Afrika. Deur gebruik te maak van beskrywende statistiek, is die data wat ingesamel is deur middel van die SPSSprogram verwerk. Dit blyk dat die voorkoms van gedragsprobleme hoog is en dat onderwysers dit op uiteenlopende maniere binne konteks hanteer. Die studie het verder getoon dat die respondente wat opleiding ontvang het die probleme meer effektief hanteer as daardie respondente wat nie opleiding ontvang het nie. Die studie beklemtoon die belang van die houdings van onderwysers in die hantering van gedragsprobleme in die klaskamer en maak ook aanbevelings vir verdere navorsing in hierdie verband.
Description
Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Teacher-student relationships, Behavior disorders in children, Behavior disorders in children -- Treatment, Teachers -- Attitudes, Dissertations -- Education
Citation